ไม่โดนใจ!คนจนใช้สิทธิรถไฟ-รถทัวร์-ซื้อก๊าซ แค่หยิบมือ

บัตรคนจนยังไม่โดนใจชี้ 2 เดือนกว่า ใช้แต่ซื้อของธงฟ้าทะลุ 8.6 พันล้าน แต่รถเมล์ยังไม่มีเบิกเงิน รถไฟ รถบขส.ใช้แค่หยิบมือ แก๊สหุงต้มน้อยสุดแค่ 2 ล้าน พร้อมไล่ส่งกระทรวงพลังงานทำข้อมูลใหม่ ชี้ทำอีดีซีติดช้าแค่ 819 แห่ง น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.– 17 ธ.ค.60 กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วเป็นเงินกว่า 8,651 ล้านบาท
แบ่งเป็นการจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นเงินกว่า 8,603 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าซื้อก๊าซหุงต้มเป็นเงิน 2.14 ล้านบาท ค่าโดยสารรถ บขส. เป็นเงิน 19.69 ล้านบาท และค่าโดยสารรถไฟเป็นเงิน 25.97 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้าในการติดตั้งเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (อีดีซี) นั้น  ธนาคารกรุงไทยได้ติดตั้งเครื่องที่ร้านธงฟ้าประชารัฐครอบคลุมทุกตำบลรวมทั้งรถโมบายแล้วกว่า 18,000 เครื่อง แต่เพิ่งติดตั้งเครื่องอีดีซีให้กับร้านก๊าซหุงต้มไปเพียง 819 ร้านค้า จากที่กระทรวงพลังงานส่งข้อมูลและตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องทั้งหมด 984 ร้านค้า ส่วนข้อมูลร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ไม่ถูกต้องได้ส่งคืนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องให้กระทรวงพลังงานไปปรับปรุงแก้ไข 1,386 ร้านค้า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 และวันที่ 6 ธ.ค.60 แล้ว 

“กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้กระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขข้อมูลพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลของร้านก๊าซหุงต้มที่พร้อมติดตั้งเครื่องอีดีซีกลับมายังกรมบัญชีกลางโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ครบตามเป้าหมายจำนวน 7,000 เครื่อง ภายในเดือนธ.ค.60 นี้ โดยการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีสิทธิ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิได้อย่างยั่งยืน และยังช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่มากขึ้นด้วย”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews